Op 26 april werden in de Oude Jeroen  Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan acht Noordwijkers met bijzondere verdiensten. Zeven Noordwijkers kwamen onder applaus de kerk binnen, helaas ontbrak er één: Hans van der Hoeven, die op dat tijdstip in Engeland zat. Het probleem werd opgelost: Een skype-verbinding via zijn vrouw Marijke. Een totaal verbouwereerde Hans verscheen in beeld en het duurde even voor hij begreep waarom de burgemeester hem zo nodig in zijn vakantie moest spreken. Het applaus en de mooie woorden van de burgemeester kon hij via skype in ontvangst nemen, het lintje niet. Vandaar op 1 mei een bijzondere bijeenkomst in het Cultuurcafé van boekhandel van der Meer. Familie en vrienden en vertegenwoordigers van de talrijke organisaties waar Hans penningmeester van is gaven acte de présence. En dat zijn er nogal wat! Alle tijd voor het opspelden van de versierselen, een uitgebreid vraaggesprek met de burgemeester, felicitaties en bloemen en een gezellig samenzijn na afloop.