Ruimtelijke Ordening en Erfgoed

De vereniging is in 1986 opgericht met als doel om het fraaie historische karakter van de oude kern in stand te houden, het culturele erfgoed. Enkele jaren later werd de oude kern officieel aangewezen als “Beschermd Dorpsgezicht”. In kader van Ruimtelijke Ordening volgt de vereniging nauwgezet alle ontwikkelingen op het gebied van bestemmingsplannen, verkeersstructuur en parkeren. Voor de Gemeente is zij een belangrijke gespekspartner.


Op 8 november 2016 werd door het college van B&W van Noordwijk in huize Jeroen een druk bezochte wijkavond “De Oude Dorpskern” georganiseerd, nadat eerder andere wijken aan de beurt waren geweest. Naast presentaties door de DOD en de politie werd in werkgroepen in detail ingegaan op problemen en zorgen in de wijk.

Bijgaand een korte samenvatting van de presentaties en een actielijst over de werkgroepen met antwoord door de gemeente. Voor actielijst klik op:

Overzicht actiepunten De Oude Dorpskern

 

Verslag wijkavond 8 november 2016
Wijk: De Oude Dorpskern
Locatie: Jeroen – Marente
Burgemeester Jan Rijpstra heet iedereen van harte welkom en is blij met de grote opkomst. Rijpstra:
‘Vanavond ben ik hier met een dubbelrol: als burgemeester én als inwoner van de wijk.’ Hij moedigt iedereen aan om met elkaar in gesprek te gaan. ‘Met elkaar zijn we de wijk en die willen we zo aangenaam mogelijk maken. Ik hoop dat deze avond veel inspiratie en ideeën oplevert.’
Wijkregisseur Hans van Deuren neemt het stokje over en licht het programma toe:
PROGRAMMA
– Opening
– Presentaties
1. Vereniging Oude Dorpskern
2. Veiligheid in de wijk
– Rond de tafel
Vereniging Oude Dorpskern
Voorzitter Paul de Vreede licht aan de hand van een presentatie toe waar de vereniging voor staat en wat de
activiteiten zijn. De vereniging bestaat sinds 1986 en heeft meer dan 350 leden.
Activiteiten zijn er in het kader van:
– Cultuur
– Erfgoed
– Leefbaarheid
Wat betreft cultuur zijn er activiteiten als een najaarslezing, een muzikale kerstwandeling, muziek Verlicht Binnen, Torenklimmen, de Markt onder de Linden, een historische rondwandeling en een pompoenenmarkt. Bij Erfgoed moet men denken aan activiteiten als de evaluatie van Beschermd Dorpsgezicht: rapportage in 2017, de gemeentelijke monumenten; 23 stuks in de Oude Dorpskern en de sfeerverlichting. De Vreede geeft aan dat op het gebied van Leefbaarheid een bewonersraadpleging veel wensen bloot legt: ‘De 3 P’s, parkeren, poep en paaltjes behoren tot de grootste ergernissen. Parkeren blijft een punt van zorg. De kern wordt drukker en drukker. Wat betreft poep is er al veel gedaan door de gemeente. Denk hierbij aan het neerzetten van depo-dogs en het verstrekken van poepzakjes. Het gaat om het gedrag van hondenbezitters. Dat is een moeilijk te veranderen punt.’ De Vreede vindt het jammer dat de antieke paaltjes met kettingen zijn vervangen door nieuwe betonnen paaltjes. ‘Die zijn minder mooi en onhandig als je bijvoorbeeld fietst door de straat.’ Ook uit hij zijn zorgen over de verkeersdoorstroming en drukt de gemeente op het hart om parkeren, veiligheid, groen en ruimte als geheel aan te pakken. De Vreede sluit af met een oproep om lid te worden van Vereniging Oude Dorpskern. Meer informatie:
www.deoudedorpskernnoordwijk.nl.
Veiligheid in de wijk
Wijkagent Peter van der Meer stelt de andere wijkagenten voor en legt uit wat ieders taakaccent is. Het bezoekadres is Duinwetering 101 in Noordwijk en de openingstijden zijn van maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 21.00 uur. Het spreekuur van de wijkagenten is op:
– Maandag: 10.00 uur – 11.00 uur
– Vrijdag: 19.30 uur – 20.30 uur
In het weekend of op feestdagen direct naar het politiebureau? Dan is het dichtstbijzijnde geopende politiebureau aan de Langegracht 11 in Leiden. Dit politiebureau is elke dag tot 18.00 uur open.
Wijkagent Peter van der Meer geeft aan dat de wijk is bekeken door de wijkagenten en laat aan de hand van een plattegrond van de wijk zien hoeveel woninginbraken er waren in de periode van 1 januari – 31 december 2015. ‘In vergelijking met de hele gemeente Noordwijk valt het aantal woninginbraken in deze wijk mee. In totaal waren het er 10. Natuurlijk zijn het er altijd 10 te veel. Een drukke periode is in november en december en voor de feestdagen zien we altijd een stijging van het aantal inbraken. Het is winter en eerder donker. Ook is er twee keer een poging tot inbraak geweest en twee keer een melding van babbeltrucs. Bij een babbeltruc belt een persoon aan om af te leiden en gaat de andere persoon bijvoorbeeld achterom naar binnen. Wees alert, hou elkaar in de gaten en investeer in goed hang- en sluitwerk.’
Wat betreft diefstal uit auto’s constateert de politie dat er golfbewegingen zijn door het hele land.
‘Bendes stelen op bestelling attributen uit auto’s. Denk hierbij aan airbags, radio’s en navigatiesystemen. Als de buit niet in de ene gemeente wordt binnengehaald, dan gaan ze naar een andere gemeente. Het is moeilijk om daar een vinger op te leggen. Daarom is uw hulp hard nodig. U bent de ogen en oren van de wijk. We hebben elkaar nodig. Ziet u iets? Bel ons dan. Bel voor heterdaadsituaties 112 en 0900 8844 voor geen spoed, wel politie.
Wijkagent Mark Vermeulen vervolgt de presentatie en brengt de contactgegevens van de politie in beeld. Volg de politie op sociale media via @polnoordwijk en @wijkagenten_NWK en like de politie op Facebook. Mark benadrukt het belang van aangifte doen van een misdrijf. Dat kan op verschillende manieren:
– bij politiebureau
– telefonisch via 0900 8844
– via www.politie.nl
– op locatie/ ter plaatse
Mark doet een oproep voor om mee te doen met burgernet via www.burgernet.nl. Wat betreft preventie laat Mark weten: ‘We hebben de afgelopen periode extra in de wijk gecontroleerd en zagen dat ramen en deuren niet goed waren afgesloten en mensen niet thuis waren. Als wij als politie in uw huis kunnen komen, dan kunnen inbrekers dat ook! In totaal zijn we bij 10 huizen geweest waar we portemonnees, Ipads en sleutelbossen hadden kunnen meenemen of waar schuren niet afgesloten waren. Nog altijd worden er fietsen uit schuren gestolen. Ook e-bikes zijn erg in trek. ‘Sluit uw schuur goed af. Gelegenheid maakt de dief.’ Als tip geeft Mark mee: ‘Collectes worden vaak gebruikt voor een babbeltruc. Stel dat iemand aanbelt voor een collecte, wees dan niet te beleefd om de deur open te laten als je geld gaat pakken. Zeg dat je de deur even dicht doet en zo terug komt.’ Ook buurtpreventie is waardevol om met elkaar te doen. Via een Whatsapp-groep kun je met elkaar de wijk in de gaten houden. Mark: ‘Zie je een verdachte situatie? Bel altijd eerst 112. Als je een vermoeden hebt, bel dan op tijd.’ Wijkregisseur Hans van Deuren kondigt aan dat het tijd is voor de tafelgesprekken. Aanwezigen kiezen zelf een tafel met bestuurder en portefeuille om in gesprek te gaan. De burgemeester en wethouders zitten de tafelgesprekken voor.

Ronde tafel gesprekken
Bij de ronde tafel gesprekken wordt met de collegeleden het wel en wee in de wijk besproken, Wat leeft er nu binnen de wijk De Oude Dorpskern? Zomaar wat zaken die ter tafel kwamen: Parkeren in de wijk
Het blijft lastig! De parkeerdruk wordt in de wijk als hoog ervaren. De situatie in Vreewijk, de Voorstraat en bijvoorbeeld het nieuwbouw project Losplaatskade worden uitgebreid besproken. Ook over mogelijke oplossingen. Met name bij nieuwbouw moet er voldoende aandacht zijn voor de parkeerbalans.
Verkeer
Alle aspecten rondom de verkeersveiligheid worden uitgebreid besproken. Te hard rijden en tegen het verkeer in rijden bijvoorbeeld zijn grote ergernissen. Specifiek wordt hierbij de Bronchorststraat genoemd, met name in de ochtend en middag een druk punt nabij de Bronchorstschool. Ook zijn er zorgen over de verkeersveiligheid bij toenemende drukte door het verplaatsen van de weekmarkt en de eventuele realisatie van een nieuwe supermarkt. Ook is er aandacht voor diverse kruispunten waarbij en verkeerstechnische vragen zijn, bijvoorbeeld de kruising Zeestraat/Molenstraat. Dat blijft voor velen een lastig punt.
Huisvuil
Het bijplaatsen van grofvuil bij ondergrondse containers is op een aantal plaatsen een ergernis. Maar ook minicontainers die te vroeg of op een onhandige plaats worden aangeboden. Er is verzocht hier strenger op te handhaven en kritisch te kijken naar enkele aanbiedplaatsen.
Projecten
Men is erg benieuwd naar de stand van zaken met betrekking tot een aantal projecten. Wat is de stand van zaken rondom de nieuwe supermarkt, het Kloosterplein en wat zijn andere projecten die spelen in en rond de wijk? Ook was men benieuwd naar de plannen over het gemeentehuis en de omliggende panden.
Verder nog…
Het groen in de wijk. Graag meer. Het belang van een propere leefomgeving. Geen zwerfafval a.u.b.. Bergen herfstbladeren. Winkelen. De Kerkstraat mooi opgeknapt maar graag nog aantrekkelijker maken. Maar ook de hondenpoep. Echt een ergernis ook in dit gedeelte van Noordwijk. Er werden goede gesprekken gevoerd. Frank en vrij. Over de wijk. Hoe de mensen er wonen. De aandachtspunten. Zaken waar de wijkbewoners mee zaten. Gemeente vond het een geslaagde avond! Zo hoorde de gemeente wat er leeft. Wat Noordwijkers belangrijk vinden. De gemeente kijkt dan ook terug op een geslaagde avond! Iedereen bedankt!
Op de hoogte
De ronde tafel gesprekken zijn samengevat in een actielijst. De gemeente is aan de slag gegaan met de beantwoording van deze actielijst. U vindt de actielijst in de bijlage. Wanneer u aanvullende vragen heeft neem dan gerust contact op met de wijkregisseur via h.vandeuren@noordwijk.nl

 

 

 

 

VERENIGING DE OUDE DORPSKERN

INSPRAAK IN DE GEMEENTERAAD VAN NOORDWIJK

Datum: 26 mei 2016

Onderwerp: Vestiging 2e supermarkt hoek Kerkstraat / Bronckhorststraat

 

 • Maandag 23 mei heeft het bestuur van DOD alle fracties bezocht om hun zorgen kenbaar te maken over de plannen van de Ten Brinke groep m.b.t. de vestiging van een 2e supermarkt op het zog. Hoogvlietterrein.

 

 • DOD maakt zich ernstig zorgen over de invulling van dit plan. Wij vinden het belang van een zorgvuldige invulling van dit gebied dermate groot, dat wij, voordat er onomkeerbare besluiten worden genomen, die zorgen hier in de formele gemeenteraad van Noordwijk met u willen delen.

 

 • De plannen zijn ontwikkeld in een tijd dat de recessie op zijn hoogtepunt was en geen partijen durfde te investeren.

Het heeft geresulteerd in een mager plan. Mooi of lelijk is een subjectief begrip, maar wij kunnen ons voor dit gebied, op een kwetsbare plek in Noordwijk dicht tegen de oude kern aan, iets beters voorstellen.

 

 • Huidige plannen:
 • Klein, 1 laags gebouw met een schil van gevels in oude stijl
 • Uitstraling en functie niet in overeenstemming, en vorm/grootte niet in overeenstemming met omgeving
 • Een (te kleine) supermarkt die alleen gericht is op eigen parkeerterrein
 • Groot deel van het terrein is bestemd voor bovengronds parkeren en winkelwagens.
 • In- en uitgang parkeerterrein aan de Raadhuisstraat.

 

 • Gevolgen:
 • Een chronisch tekort aan parkeerplaatsen in de wijde omgeving van de Kerkstraat door het wegvallen van 56 parkeerplekken.
 • Een zeer onveilige verkeerssituatie op wat een veilige schoolroute zou moeten zijn voor de Bronckhorstschool.
 • Overlast voor bewoners einde Kerkstraat en Bronckhorststraat:

7 dagen per week autoverkeer en rammelende winkelwagens. Uitzicht op een blinde muur.

 • Geen impuls voor de Kerkstraat, maar een terugval naar de Digros oude stijl aan de vroegere Zeestraat.
 • Een gebouw met niet passende architectuur in relatie tot de omgeving en functie

 

De huidige problemen in de kern van Noordwijk Binnen worden met dit plan niet opgelost, maar juist versterkt.

 

 • Beoogde doelen uit De Kern Gezond:
 • Versterking van de winkelkern van Noordwijk Binnen door een supermarkt in een luxer segment dan Dircks.
 • Een kwalitatief mooi gebouw, passend bij de al gerealiseerde nieuwbouw en een goede overgang naar het Beschermd Dorpsgezicht.
 • Ondergronds parkeren en woningen er boven. (De parkeergarage van van der Broek moest van de gemeente voor dit doel zo geconstrueerd worden dat de nieuwe garage naadloos kon aansluiten op deze bestaande parkeergarage.)
 • Een trekker voor met name het tweede deel van de Kerkstraat door een supermarkt met aantrekkelijke uitstraling.

 

 • De recessie is voorbij. Investeren in supermarkten met ondergronds parkeren en woningen er boven is weer rendabel. Nù is er een kans om het gehele gebied in één keer aan te pakken.

 

 • KANSEN:
 • Mogelijkheden:
 • Eén grote parkeergarage zoals bij het complex Dirk: parkeerproblemen opgelost.
 • Een aantrekkelijk gebouw, passend in de omgeving en met respect voor de oude kern.
 • (Senioren) woningen boven de supermarkt.
 • Mogelijkheid om de passage in één keer mee te nemen.
 • Een ingang en uitstraling gericht op de Kerkstraat, een nieuwe impuls voor de winkelstraat.
 • Aantrekkelijk voor een supermarktketen in het hogere segment.

 

 • Wij roepen u als Raad op om de huidige ontwikkeling stop te zetten en met belanghebbenden om de tafel te gaan voor het te laat is.

 

 • Deze kans doet zich maar één keer voor. Gaat het huidige plan door, dan is die kans voor de komende 50 jaar verkeken.

 

 

Ontwikkelingen bouwplan Ten Brinke groep voor een supermarkt op de zog. Hoogvlietkavel

Nadat in een tweede Welstandsadvies het ontwerp van de Ten Brinkegroep (het zog. Bollenschuurconcept) definitief naar de prullenmand is verwezen heeft de Ten Brinkegroep niet stilgezeten. Voortvarend ging men aan de slag met een nieuw ontwerp met nepgeveltjes in oude stijl. Over mooi of lelijk zullen de meningen verdeeld zijn. Meer zorgen maakt het bestuur van DOD zich over het feit dat,  als dit plan het wel zou halen, de problemen t.a.v. veiligheid, verkeer, maar vooral parkeren niet zijn verholpen, maar juist versterkt worden. Bovendien is de supermarkt gericht op de Bronckhorststraat en fungeert het einde van de Kerkstraat als parkeerterrein. Van een noodzakelijke impuls voor de Kerkstraat is dus geen sprake. In het College blijft het akelig stil. Reden voor het bestuur om contact te zoeken met de politieke partijen. Dit heeft geresulteerd in een aantal scherpe schriftelijke vragen van D66. Op maandag 23 mei zijn Karel Reekers en Babs Cassee tijdens de fractieavond alle politieke partijen langs gegaan om onze zorgen nog eens goed duidelijk te maken. Hopelijk leiden deze acties tot een actievere opstelling van het College en besluitvorming, resulterend in een beter plan.

Schriftelijke vragen ex artikel 38 RvO inzake ontwikkeling supermarkt Raadhuisstraat

In 2015 is door projectontwikkelaar Ten Brinke een bouwplan ingediend voor de ontwikkeling van een supermarkt met bijbehorende parkeervoorzieningen op de zogenaamde Hoogvlietkavel aan de Raadhuisstraat. Tijdens de raadsvergadering van juni 2015 heeft de fractie van D66 hier reeds mondelinge vragen over gesteld welke – ten tijde van het einde van de bezwarentermijn – hebben geleid tot een openbare presentatie van het plan.

In afwijking van het destijds beoogde bouwplan van Hoogvliet, voorziet het plan van Ten Brinke niet in verdiepte, ondergrondse parkeervoorzieningen, zoals gerealiseerd voor de nabij gelegen Dirk supermarkt (voorheen Digros), doch is een geasfalteerd parkeerterrein op maaiveld voorzien, dat grenst aan de Bronckhorstraat.

Realisering van het bouwplan in deze opzet zou betekenen dat het oorspronkelijke plan om de parkeergarages van Dirk/Digros en een tweede supermarkt te koppelen, met een gecombineerde in- en uitgang, niet meer kan worden gerealiseerd. Het nieuwe parkeerterrein krijgt immers een eigen in- en uitgang op de Raadhuisstraat en/of de Bronckhorststraat.

Evenmin voorziet het bouwplan in een inpandige laad- en losvoorziening, zodat de bevoorrading en expeditie op de openbare weg moet plaatsvinden.

Het lijkt er op dat hiermee de situatie van de oude Digros, van voor de eeuwwisseling, anno 2016 opnieuw wordt gecreëerd.

Tegen het door Ten Brinke ingediende bouwplan zijn bezwaren ingebracht welke zich richten op de armoedige vormgeving van het gebouw in “bollenschuurconcept”, het maaiveld parkeren, de verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid e.d. In deze bezwarenprocedure die mede door de vereniging De Oude Dorpskern is ingezet, is het oorspronkelijke positieve welstandadvies met succes bestreden.

De planontwikkelaar Ten Brinke heeft vervolgens het bouwplan aangepast door het “bollenschuurconcept” te vervangen door een “Bataviastadconcept” waarbij de supermarkt wordt verborgen achter fancy geveltjes die kennelijk een historisch dorpsgezicht moeten suggereren. Deze planherziening heeft – voor zover ons bekend – nog geen positief welstandsadvies verkregen.

Aan de overige lopende bezwaren is nog niet tegemoet gekomen.

Proces bouwplan

Vraag 1:

Kunt u ons nader informeren over de stand van zaken met betrekking tot de ruimtelijke procedure voor het bouwplan alsmede de planning van de te verwachten beslismomenten?

Vraag 2:

Valt de recent door Ten Brinke doorgevoerde radicale planwijziging ten aanzien van de gevelaanzichten redelijkerwijs binnen de in dit verband gangbare termen van “wijzigingen van ondergeschikt belang”, of moet de doorgevoerde planwijziging leiden tot een nieuwe aanvraag voor een omgevingsvergunning met daarbij behorende procedure?

Vraag 3:

Kunt u ons melden wanneer het aangepaste bouwplan opnieuw voor een welstandsadvies wordt voorgelegd?

Parkeren

Ook de fractie van D66 betreurt de voorgestelde oplossing met het parkeren op maaiveld in plaats van een ondergrondse parkeergarage zoals gerealiseerd ter plaatse van de vernieuwde Dirk supermarkt, met de gemiste kans om voor het (hoofd)winkelgebied Kerkstraat nu een allesomvattende parkeeroplossing te bieden, passend binnen de ambities van de door de raad vastgestelde visie “De Kern Gezond”.

Naar wij hebben vernomen is de door Ten Brinke voorgestelde oplossing voor het parkeren op maaiveld in de vorige collegeperiode echter afgestemd met toenmalig wethouder Vroom (CDA).

Vraag 4:

Kunt u ons bevestigen dat wethouder Vroom in de vorige collegeperiode aan ontwikkelende partijen ruimte heeft geboden voor een andere parkeeroplossing bij de 2e supermarkt dan de ondergrondse parkeergarage zoals deze was begrepen in het zgn. Hoogvlietplan en beoogd in de vastgestelde ruimtelijke visie De Kern Gezond?

Vraag 5:

Deelt u onze opvatting dat met het vervallen van een ondergrondse parkeergarage op de zgn. Hoogvlietkavel belangrijke kansen worden gemist voor een allesomvattende parkeeroplossing voor het hoofdwinkelgebied Kerkstraat, passend binnen de vastgestelde ruimtelijke visie “De Kern Gezond”?

Vraag 6:

Bent u bereid om in goed overleg met de grondeigenaar en de beoogd ontwikkelaar (alsnog) alle mogelijke middelen te benutten om – in het belang van een economisch duurzame Kerkstraatontwikkeling – het plan voor de 2e supermarkt te voorzien van een gebouwde, ondergrondse, parkeervoorziening?

Centrumvisie Kerkstraat

In overleg met diverse stakeholders in het gebied en met ondersteuning van een extern adviseur is of wordt een centrumvisie Kerkstraat ontwikkeld.

Vraag 7:

Kunt u ons informeren over de status, de beoogde voortgang en planning alsmede het verworven draagvlak voor deze centrumvisie en wanneer u deze visie met de raad gaat delen?

Vraag 8:

Kunt u toelichten hoe de concept centrumvisie zich verhoudt tot het thans voorliggende bouwplan voor een 2e supermarkt waarbij de oriëntatie van de in- en uitgang alsmede de parkeervoorziening niet of nauwelijks is gericht op de Kerkstraat, terwijl deze tweede supermarkt juist als trekker voor de Kerkstraatwinkels zou moeten fungeren?

Vraag 9:

Deelt u onze opvatting dat het bouwplan teveel “in zich zelf is gekeerd” om een optimaal positief effect voor de Kerkstraat te genereren?

Volkshuisvesting

De locatie van de 2e supermarkt leent zich uitstekend voor (boven)woningen met het label seniorenwoningen, gezien de onmiddellijke nabijheid van het zorgcentrum St. Jeroen.

Vraag 10:

Deelt u onze opvatting dat ook op dit aspect sprake lijkt van een gemiste kans?

Noordwijk, 16 mei 2016.

Fractie D66 Noordwijk.

Koen van Asten.

 

 

img_5584213ac537f

Bouwplan supermarkt wordt opnieuw getoetst

Vereniging De Oude Dorpskern boekt succes.
Het bouwplan voor een tweede supermarkt in Noordwijk-Binnen was al goedgekeurd door een Welstandscommissie. Op deze toetsing is echter zoveel aan te merken, dat het opnieuw moet gebeuren door een andere commissie.
Dat is het belangrijkste resultaat van de hoorzitting van de Commissie voor behandeling van bezwaar- en klaagschriften van afgelopen donderdag. De Oude Dorpskern, één van de bezwaarmakers tegen het plan, is zeer tevreden met deze uitkomst. Het succes is bijna geheel toe te schrijven aan de inbreng van (leden van) De Oude Dorpskern.

Donderdag 19 november j.l was de Vereniging De Oude Dorpskern samen met een flink aantal andere bezwaarmakers uitgenodigd voor een hoorzitting van de Commissie voor behandeling van bezwaar- en klaagschriften. De bijeenkomst handelde over het bouwplan van de Ten Brinke Groep voor een supermarkt op de hoek van de Kerkstraat/Raadhuisstraat.

Er werd op diverse punten van het bouwplan stevige kritiek geuit. De meeste bezwaren ,ook die van de Oude Dorpskern, gingen in op de te verwachten negatieve gevolgen van het plan voor de omgeving: de invulling van het parkeerterrein, de verkeersveiligheid als ook de aantasting van de leefbaarheid door de toename van het verkeer.

De kritiek van De Oude Dorpskern was vooral gericht op het bouwplan zelf: Een sobere budgetstijl, die meer past op een bedrijventerrein dan in een gebied dat dicht tegen het Beschermd Dorpsgezicht aan ligt en aangemerkt is als een gebied met een bijzonder welstandsniveau. Ieder plan dient daar getoetst te worden aan de Welstandsnota, die door de Gemeenteraad in 2014 is vastgesteld, met de bedoeling om de kwaliteit van het gebied rondom de Kerkstraat met ieder bouwplan te versterken..
De Oude Dorpskern, daarbij ondersteund door ir. Frank Mulder (een deskundige op het gebied van welstandstoetsing) toonde aan dat het plan op een flink aantal onderdelen ( meer dan 30 %) niet spoorde met de uitgangspunten van de Welstandsnota.

Niettemin had de Welstandscommissie Dorp, Stad en Land, die de bouwplannen van de gemeente beoordeelt, dit plan goedgekeurd. Zij was van mening dat de uitgangspunten niet zo nauw gehanteerd behoefden te worden, omdat wat er in Noordwijk in die omgeving al gebouwd is ook niet allemaal even fraai is.
Deze redenering snijdt natuurlijk geen hout. Dat was de Commissie, na alle argumenten en tegenargumenten gehoord te hebben, met De Oude Dorpskern eens. Zij gaf dus gehoor aan het verzoek van De Oude Dorpskern om een tweede Welstandstoetsing aan te vragen, bij een andere commissie.
Over deze eerste stap kan De Oude Dorpskern tevreden zijn. We wachten de verdere ontwikkelingen met spanning af en blijven het proces op de voet volgen.


 

Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht

In 2016 zal de De Oude Dorpskern in samenwerking met de gemeente evalueren hoe 25 jaar lang het beschermd dorpsgezicht in Noordwijk heeft gefunctioneerd. Een extern bureau zal de evaluatie uitvoeren. De verwachting is, dat de resultaten medio 2016 beschikbaar komen.

Nieuws

Sint Jeroensbrug krijgt weer gezicht - Dat Jeroen iets met Noordwijk heeft is menig Noordwijker wel bekend. Maar dat er een Sint-Jeroensbrug was waarschijnlijk alleen bij de 80plussers.
Boek RK JEROENSKERK - Tot een van de activiteiten van het jubileumjaar 125 jaar bedevaartplaats hoort ook de verschijning van een nieuw boek over de St.-Jeroenskerk, dat sinds enige jaren immers zo'n fraai en kleurrijk interieur heeft gekregen.
IN MEMORIAM - Op 11 mei 2017 overleed onze oud-voorzitter en erelid van De Oude Dorpskern Gerard van Stijn, 73 jaar oud.
BIJZONDERE UITREIKING KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING HANS VAN DER HOEVEN - Op 26 april werden in de Oude Jeroen Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan acht Noordwijkers met bijzondere verdiensten.
Wijkavond Oude Dorpskern november 2016 - Op 8 november 2016 werd door het college van B&W van Noordwijk in huize Jeroen een druk bezochte wijkavond “De Oude Dorpskern” georganiseerd, nadat eerder andere wijken aan de beurt waren geweest.
Nationale Opschoondag 25 maart 2017 - Op een dit jaar fraaie zaterdag leverden bestuur en enthousiaste leden weer hun bijdrage aan de landelijke Opschoondag.