Jaren geleden waren de Voorstraat en het Lindenplein van Noordwijk Binnen in de donkere maanden van het jaar sfeervol verlicht. Vanwege de financiële crisis van 2009 moest ook de gemeente Noordwijk besluiten tot een aantal bezuinigingsmaatregelen, waardoor daar een einde aan kwam.
Binnen de vereniging De Oude Dorpskern is vervolgens een initiatief gestart om met beperkte middelen toch wat van die feestelijke verlichting in de bomen terug te krijgen. Dat lukte met name voor het Lindenplein.
De huidige verlichting is nu aan zijn levenseinde gekomen en is er een nieuw plan gemaakt om met modern materiaal LED verlichting in zoveel mogelijk bomen in het gebied terug te brengen.
De plannen waarover wij tijdens de Nieuwjaarsreceptie van 2018 spraken, hebben we opnieuw moeten aanpassen, maar dit najaar komt de sfeerverlichting toch echt weer terug in de oude dorpskern!

De monumentale bomen aan het Lindenplein en langs de Voorstraat mogen natuurlijk geen schade oplopen door onze actie. Daarom is er voortdurend  overleg gevoerd met de gemeentelijke afdeling Groenvoorziening.
In dat overleg is gebleken dat van de 163 knotlindes in het gebied er 43 zijn waarvan Groenvoorziening aangaf dat die bomen niet sterk genoeg zijn en dat die op termijn mogelijk moeten worden vervangen.
De vraag was, hoe toch een fraai lichtbeeld kan worden gecreëerd als zo’n 25% van de bomen wegvalt.
Uiteindelijk is daar het volgende plan uit voort gekomen: op het Lindenplein vallen vier bomen uit, maar dat is voor het plein met 43 bomen niet onoverkomelijk.
Vanaf het Lindenplein naar links de Voorstraat in worden de bomen aan de even kant verlicht tot aan het Raadhuis, dan steken we over naar de oneven kant en worden de bomen verlicht tot en met het 1e huis, ook wel aangeduid als Schiestraat 1.
In de andere richting wordt vanaf het Lindenplein de even kant verlicht tot de Douzastraat, waarna wordt overgestoken naar de oneven kant tot aan het einde van de Voorstraat en het Westeinde.
Omdat de Voorstraat in een flinke boog loopt zal de wisseling van de ene naar de andere kant van de straat toch een fraai lichtbeeld opleveren.
De negen knotlindes langs het Dielemanpad bij de Oude Jeroenskerk nemen we mee in het plan, evenals de drie knotlindes die voor het oude Raadhuis staan en ook de zes knotlindes in de korte Wilhelminastraat tussen Voorstraat en Heilige Geestweg. Het totaal aantal te verlichten bomen komt daarmee op 128.
De kosten ervan blijven binnen de oorspronkelijke begroting en worden gedekt door bijdragen van de Gemeente Noordwijk, het Ondernemersfond Afd. Dienstverlening en de stichting Toeristisch Ontwikkelingsfonds Noordwijk.

Inmiddels hebben de gemeentelijke afdeling Groenvoorziening en betrokken wethouder Salman ingestemd met dit alternatieve plan.
De gemeente werkt mee door de snoeibeurt, die aanvankelijk in februari 2019 stond gepland, naar voren te halen.
Het snoeiwerk is al in gang gezet, zodat tegen eind november 2018 installatiebedrijf PCOInfra samen met de leverancier IDLights de montage kan verzorgen, opdat vanaf begin december volop genoten kan worden van vernieuwde sfeerverlichting in de oude dorpskern van Noordwijk Binnen!