Historische publicaties

Historische publicaties De Oude Dorpskern NoordwijkRijnland is vanouds de naam van een gebied dat zich uitstrekt van Hillegom tot en met Wassenaar en Zoetermeer, van de Noordzeekust tot Zwammerdam en Boskoop. Het is een van de kerngebieden van het graafschap Holland. De bewoningsgeschiedenis gaat echter veel verder terug, tot in de steentijd, met name op de Rijnoevers en strandwallen. Rijnland kent, ook historisch, tal van verschillende landschappen en daarmee verbonden activiteiten. Maar daartussen heeft altijd ook veel samenhang bestaan in de vorm van onderlinge relaties of gedeelde ervaringen. Lees meer…

Skills

Posted on

22/02/2016