voorkant-boek-De-Bollenstreek-71.50-e1445873060478De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur”. Dat is de titel van het nieuwe boek dat op 16 november wordt gepresenteerd aan de regio-gemeenten. Vanaf 17 november is het verkrijgbaar in de boekhandels en toeristencentra.

Bijna twee eeuwen bloembollencultuur hebben in de Duin- en Bollenstreek hun sporen nagelaten. Ondernemende families veranderden duinen en bossen in een bloeiend cultuurlandschap. Zij gaven het landschap zowel een economische als toeristische functie. Bloembollenkwekers en -handelaren bouwden bollenschuren en exportbedrijven, maar ook villa’s en woonhuizen voor zichzelf en voor hun personeel. Ook de veilingen, tuinbouwschool en de landschuurtjes horen tot het bollenerfgoed, dat zo karakteristiek is voor de Bollenstreek.

Verhaal van de Bollenstreek

Download de flyer.Het boek “De Bollenstreek, landschap en erfgoed van de bloembollencultuur” vertelt het verhaal van de Bollenstreek en van de mensen die hun stempel op dit gebied hebben gedrukt. Wie waren deze mensen en welke ontwikkelingen in de bollenteelt, techniek en handel hebben hun handelen bepaald? Dat wordt duidelijk in portretten van vijf bollenfamilies, die een indruk geven van de mens in het bollenvak. Zo wordt een link gelegd tussen het landschap en het gebouwde erfgoed en de sociaal-economische ontwikkelingen van het gebied.

Aan dit boek is vele jaren gewerkt door een redactie, bestaande uit Marca Bultink, Piet Goemans, Peter Nijhof, Jos Warmenhoven en Joop Zwetsloot. Zij zijn allen actief in de Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap (CHG) Duin- en Bollenstreek, die al sinds 1997 werkt aan behoud en herbestemming van bollenschuren in de Duin- en Bollenstreek. De auteurs, die al eerder over de Bollensteek publiceerden, hebben hun kennis over de ontwikkelingen in de bloembollencultuur en het bollenerfgoed met dit boek in een breder perspectief geplaatst.

Dit fraaie nieuwe boek telt 192 pagina’s en bevat 450 foto’s, kaarten en andere illustraties. Het is vanaf 17 november verkrijgbaar bij boekhandels en toeristencentra in de Bollenstreek en viawww.bollenerfgoed.nl De winkelprijs bedraagt € 25,-. Een must voor alle liefhebbers van de geschiedenis én de toekomst van de Bollenstreek.

Lees de flyer.