De Oude Jeroen is een belangrijk historische monument in Noordwijk. Om dit mooie gebouw tot in lengte van jaren te behouden voor de Noordwijkers is de Stichting OJiNG opgericht. Deze stichting is een vriendenwervingsactie gestart om het onderhoud van dit Noordwijkse monument te kunnen bekostigen. Er is een waarheidsgetrouwe miniatuur ontworpen in de stijl van de KLM-huisjes. De miniaturen zijn gevuld met Bols Corenwyn. Iedereen die gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar een bedrag van minimaal € 250,- per jaar schenkt krijgt een genummerd exemplaar van de mini Oude Jeroen. Aanmelden kan via info@ojing.nl. Kijk voor meer informatie op www.ojing.nl  of Brief Vriendenactie 25-01-18 om de wervingsbrief voor de Vriendenactie te lezen.