Bestuur en Commissies Vereniging De Oude Dorpskern

De Vereniging De Oude Dorpskern heeft een dagelijks bestuur, zie onder. De contactgegevens van de Vereniging vindt u bij Contact.
De Commissies van alle evenementen hebben een eigen bestuur, zie onder.
Informatie over de evenementen en contactgegevens vindt u op de pagina van het betreffende evenement.
Bestuurs- en Commissieleden zijn onbezoldigd.


 

Bestuur en Commissies Vereniging De Oude Dorpskern

De Vereniging De Oude Dorpskern heeft een dagelijks bestuur, zie onder.
De contactgegevens van de Vereniging vindt u bij Contact.

De Commissies van alle evenementen hebben een eigen bestuur, zie onder.
Informatie over de evenementen en contactgegevens vindt u op de pagina van het betreffende evenement.
Bestuurs- en Commissieleden zijn onbezoldigd.


Bestuur Vereniging De Oude Dorpskern

Voorzitter:   Pieter Jan Barnhoorn
Vicevoorzitter:   Frans Bruinzeel
Secretaris:   Babs Cassee / Thea Janson
Penningmeester:   Wil Steenvoorden
Ruimtelijke ordening en Erfgoed:   Karel Reekers en Frans Bruinzeel
PR en communicatie:   Ingrid Slabbaert

Ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@deoudedorpskern.nl


Commissies Evenementen:

Torenklimmen
Voorzitter:   Hans van den Berg
Secretaris:   Louis van Baalen
Technische zaken:   Kees Hazenoot
Coördinatoren gidsen:   Ellen van Steenbergen, Els Schelvis-Kempen

Markt onder de Linden
Voorzitter:   Astrid Warmerdam
Marktmeesters:   Pia Olierook & Hélène Teuns
Vrijwilligers:   Els van der Ven
Pr en communicatie:   Lisa Dol
Muziek:   Brigitta Klören & Desiree Looren – de Jong
Kunst:   Rian Verbeek
Open tuinen:   Patricia Hoogervorst

Historische rondwandeling
Rondleiders:   Conny Eichelsheim, Maria van der Pijl, Hans Meiland,
Hennie van der Zalm, Rene van Houten, Ard Pronk, Riet Beckers

Muzikale Kerstwandeling
Frans Bruinzeel

Kinderkerstwandeling:
Vacature (v.h. Henk Koerten)


Huishoudelijk reglement:

Tenslotte het Huishoudelijk regelement: HHR versie 7 maart 2019

Statuten

In de bijlage vindt u de statuten van onze vereniging: lees meer