Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de komende Algemene Ledenvergadering op 

                        16 april om 20.00 uur in Royal. 

Aan het einde van de vergadering wordt door Harrie Salman en Hein Verkade (de auteurs) het boekwerkje “Wandeling door de geschiedenis van Noordwijk Binnen” officieel aangeboden.


Algemene Ledenvergadering 2019: overzicht van alle beschikbare stukken:

Alle leden worden van harte uitgenodigd voor de komende Algemene Ledenvergadering op 16 april om 20.00 uur in Royal.

Aan het einde van de vergadering wordt door Harrie Salman en Hein Verkade (de auteurs) het boekwerkje “Wandeling door de geschiedenis van Noordwijk Binnen” officieel aangeboden.

De beschikbare stukken:

  1. Agenda ALV 16 april 2019 
  2. Verslag van ALV op 17 april 2018 
  3. Secretarieel jaarverslag 1 april 2018 t/m 31 maart 2019 
  4. Financieel jaarverslag: beschikbaar vanaf 1 april
  5. Toelichting bij wijziging statuten en aanpassing Huishoudelijk Reglement 
  6. Voorstel tot wijziging van statuten 
  7. Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement 
  8. Prioriteiten DOD 2019/2020 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging De Oude Dorpskern 2017 2018

verslag ALV 17 april 2018

Publicatie Financieel Verslag 2017 2018

Jaarverslag 1 april 2017-31 maart 2018


Overzicht van belangrijkste beleidsstukken uit het recente verleden

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

N.a.v. het rapport ‘Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ uit 2017  gevolgd door een enquête onder bewoners en  een discussieavond met betrokken leden,  heeft de DOD in 2018 een erfgoedvisie opgesteld met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.

Conclusie: De komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden. We moeten de samenhang beschermen,  dus ook  de gevelrijen in  het totale straatbeeld.   

Voor erfgoedvisie   Lees meer

Voor uitslag enquête   Lees meer

 

 

PRIORITEITEN DOD 2017 EN 2018

Met als basis de kernwaarden van de DOD -Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid- heeft het bestuur haar prioriteiten vastgesteld  aan de hand van de opinie van de ALV. Daarmee kwam er logischerwijs duidelijkheid over wat meer en minder van belang is vanuit het gezichtspunt van de leden.

Prioriteiten ALV 2017 

Prioriteiten ALV 2018 

 

 

Nieuws

Herhaling Lezing Hein Verkade: Van Hut tot Huis 21 maart 20.00 uur- Wegens grote belangstelling wordt de lezing van Hein Verkade over “Van Hut tot Huis” die hij op  9 november 2018 in de Oude Jeroenskerk hield, herhaald voor al diegene die het toen hebben moeten missen.
NATIONALE OPSCHOONDAG 23 maart- Op 23 maart a.s. is het weer nationale Opschoondag in Nederland.
Muzikale Kerstwandeling 2018- Cheque van 3000 euro van Muzikale Kerstwandeling voor de Vereniging voor Natuur- en Vogelbescherming Noordwijk
Adopteer een boom- Op vrijdag 30 november is op het Lindenplein en in de Voorstraat van Noordwijk-Binnen de nieuwe sfeerverlichting in gebruik genomen.
Share This