Algemene Ledenvergadering 2019-2020

Dinsdag 24 maart 2020 – 19:30 uur – Hotel Royal  UITGESTELD

In verband met de Corona-crisis is de Algemene Ledenvergadering van 24 maart 2020 uitgesteld. Het bestuur heeft gekeken naar de algemene richtlijnen van het RIVM en de GGD. Ter bescherming van de meer kwetsbare groep van ouderen onder onze leden, menen we toch voorzichtiger te moeten zijn dan het actuele landelijke beleid van RIVM en GGD nu aangeeft.

Op de agenda stond het afscheid van Paul de Vreede en de benoeming van Pieter Jan Barnhoorn als zijn opvolger. Verder lag er een voorstel om Frans Bruinzeel en Thea Janson te benoemen als bestuursleden en de verantwoording voor het financiële beleid van het bestuur, dat door de ALV dient te worden goedgekeurd. Na de pauze zou Hein Verkade een lezing geven over de geschiedenis van de Oude Jeroenskerk. Dat laatste houdt u nog te goed bij welke gelegenheid.

Wij verwachten dat de ALV dit jaar nog zal plaatsvinden, bij voorkeur in juni, maar desnoods in september. Niet geheel volgens de statuten, maar nood breekt wet. We houden u op de hoogte.

Mocht iemand hier nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u mailen naar de secretaris: secretaris@deoudedorpskern.nl

Overzicht van alle beschikbare stukken:

 1. Agenda ALV          LEES HIER
 2. Verslag van ALV op 16 april 2019     LEES HIER
 3. Secretarieel jaarverslag 1 april 2019 t/m 31 december 2019    LEES HIER
 4. Financieel jaarverslag 2019        LEES HIER

​Algemene Ledenvergadering 2018-2019

Lees hier: Verslag ALV 16 april 2019

Overzicht van alle beschikbare stukken:

 1. Agenda ALV 16 april 2019          lees meer 
 2. Verslag van ALV op 17 april 2018     lees meer
 3. Secretarieel jaarverslag 1 april 2018 t/m 31 maart 2019    lees meer 
 4. Financieel jaarverslag: beschikbaar vanaf 1 april   Financiële Stukken ALV 2019
 5. Toelichting bij wijziging statuten, aanpassing Huishoudelijk Reglement lees meer
 6. Voorstel tot wijziging van statuten    lees meer
 7. Voorstel tot aanpassing Huishoudelijk Reglement  lees meer
 8. Waar de DOD voor staat, anno 2019    lees meer 

Algemene Ledenvergadering 2017-2018

Lees hier: Verslag ALV 17 april 2018

Lees hier: Publicatie Financieel Verslag 2017 2018

Lees hier: Jaarverslag 1 april 2017-31 maart 2018

 


Overzicht van de belangrijkste Beleidsstukken uit het recente verleden

EVALUATIE 25 JAAR BESCHERMD DORPSGEZICHT VAN NOORDWIJK BINNEN

N.a.v. het rapport ‘Evaluatie 25 jaar Beschermd Dorpsgezicht’ uit 2017  gevolgd door een enquête onder bewoners en  een discussieavond met betrokken leden,  heeft de DOD in 2018 een erfgoedvisie opgesteld met nadruk op een betere bescherming van ons meest waardevolle bezit.
Conclusie: De komende 25 jaar moeten we méér beschermen dan een aantal individuele panden. We moeten de samenhang beschermen,  dus ook  de gevelrijen in  het totale straatbeeld.

Voor erfgoedvisie   Lees meer
Voor uitslag enquête  Lees meer

 


Prioriteiten 2017 en 2018

Met als basis de kernwaarden van de DOD -Cultuur, Erfgoed en Leefbaarheid- heeft het bestuur haar prioriteiten vastgesteld  aan de hand van de opinie van de ALV. Daarmee kwam er logischerwijs duidelijkheid over wat meer en minder van belang is vanuit het gezichtspunt van de leden.

Prioriteiten ALV 2017 

Prioriteiten ALV 2018 

 


Bewondersraadpleging 2012-2013

In 2012 heeft de DOD een bewonersraapleging georganiseerd met als doel een goed beeld te krijgen van wat er leeft in de oude kern. Ook de leden buiten de kern zijn betrokken geweest. Na de enquête hebben nog een drietal discussieavonden plaats gevonden in Royal om de verkregen conclusies uit te diepen en  een  beter beeld te krijgen over de noodzakelijk acties en prioriteiten.

Lees het rapport bewonersraadpleging

Op basis van het rapport kon tevens een goed overzicht gemaakt worden van wensen per straat. Met dit overzicht het zogenaamde “100-punten plan” is de DOD naar de gemeente/wethouder getogen ter verbetering van de meeste pijnpunten.

Lees het 100-punten plan

 


 

Nieuws

Vervangen negen Lindebomen in de Voorstraat - De gemeente laat nu weten dat er de komende dagen negen bomen zullen worden gekapt, waarna er weer nieuwe, jonge bomen voor zullen worden terug gepland.
Algemene Ledenvergadering 2020 - De jaarlijkse algemene ledenvergadering 2020 is op dinsdag 24 maart is uitgesteld.
DOD is promotor van Gemeentelijke monumenten - De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019. . .
UPDATES Ruimtelijke Ordening - Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.  
Nieuwe uitgave Historie van Noordwijk Binnen - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Adopteer een boom - Op vrijdag 15 november 2019 om 17:00u wordt op het Lindenplein en in de Voorstraat de sfeerverlichting feestelijk aangesloten. U bent van harte uitgenodigd.
De sfeerverlichting keert terug in De Oude Dorpskern - Jaren geleden waren de Voorstraat en het Lindenplein van Noordwijk Binnen in de donkere maanden van het jaar sfeervol verlicht.