Het bestuur van Vereniging De Oude Dorpskern

Alle informatie over de bezetting van het bestuur en de webmasters, alsmede de e-mail adressen vindt u onderstaand. De informatie over de evenementen, de bezetting van de commissies en de e-mailadressen, staan ook op de pagina van het betreffende evenement. Bestuurs- en commissieleden zijn onbezoldigd

Bestuur Vereniging De Oude Dorpskern

Voorzitter: Paul de Vreede
email: secretaris@deoudedorpskern.nl

Vice-voorzitter: Pieter Jan Barnhoorn
e-mail: voorzitter@deoudedorpskern.nl

Secretaris: Babs Cassee
e-mail: secretaris@deoudedorpskern.nl

Penningmeester: Wil Steenvoorden
e-mail: penningmeester@deoudedeorpskern.nl

Portefeuille Ruimtelijke ordening en Erfgoed: Karel Reekers en Frans Bruinzeel
e-mail: ruimtelijkeordening@deoudedorpskern.nl

PR en communicatie: Ingrid Slabbaert
e-mail: secretaris@deoudedorpskern.nl

 

Ledenadministratie:
e-mail: ledenadministratie@deoudedorpskern.nl

Webmasters:
Mieke Tebeest
e-mail: webmaster@deoudedorpskern.nl

 

Commissies Evenementen:

Torenklimmen
Eric Diepstraten

Markt onder de Linden
Josje van der Tonnekreek

Historische rondwandeling
Rondleiders: Conny Eichelsheim, Maria van der Pijl, Hans Meiland, Hennie van der Zalm, Rene van Houten, Ard Pronk
e-mail: rondleiders@deoudedorpskern.nl

Muzikale Kerstwandeling
Frans Bruinzeel

Kinderkerstwandeling:
Henk Koerten

 

Huishoudelijk reglement:

HHR versie 7 maart 2019

Statuten

In de bijlage vindt u de statuten van onze vereniging: lees meer

Nieuws

Algemene Ledenvergadering - De jaarlijkse algemene ledenvergadering 2020 is op dinsdag 24 maart 20:00 uur in Hotel Royal.
WINTERREIS | zoektocht naar bevrijding - Een bijzondere voorstelling van Kunstklank: 6-15 maart 2020 Buijze Pers Noordwijk
DOD is promotor van Gemeentelijke monumenten - De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019. . .
UPDATES Ruimtelijke Ordening - Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.  
Een nieuwe uitgave over de historie van Noordwijk Binnen - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Adopteer een boom - Op vrijdag 15 november 2019 om 17:00u wordt op het Lindenplein en in de Voorstraat de sfeerverlichting feestelijk aangesloten. U bent van harte uitgenodigd.