De Oude Dorpskern Noordwijk

 

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

Waar De Oude Dorpskern voor staat

In 1985 kwamen een aantal bewoners van de Voorstraat in Noordwijk Binnen bijeen, o.a. verontrust over de sloperswoede in de oude dorpskern.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een vereniging die zich inzet voor behoud van Cultuur, Erfgoed, en Leefbaarheid in de Oude Dorpkern van Noordwijk Binnen. LEES MEER


Derde Bijeenkomst Commissie Leefbaarheid

Na de Opening Up bijeenkomst in september afgelopen jaar, heeft een enthousiaste groep leden een start gemaakt met de Commissie Leefbaarheid.
Er zijn inmiddels twee bijeenkomsten gehouden in november en maart om te praten over het waarom, wat en hoe van deze commissie.  

Op dinsdag 7 juni 2022 wordt de volgende bijeenkomst gehouden in Hotel Royal.

 

Mocht u ook in deze commissie willen mee werken dan bent u van harte welkom!

> LEES MEER


 

KERNPUNTEN 102

Het nieuwe magazine Kernpunten nr.102 is uit!
– Markt onder de Linden
– Bollenschuren in Noordwijk
– Max Liebermann in Berlijn
– Voorstraat 5/5A

LEES ONLINE

 


Erfgoed en Ruimtelijke Ordening – Actueel

Erfgoed:
– Herontwikkeling Lindenplein 6  > LEES MEER
– Voorstraat 14 – De plannen om het TheaterHuis aan de Voorstraat te verkopen, aan een projectontwikkelaar die hier appartementen wil bouwen, lijken naderbij te komen. De Oude Dorpskern heeft voor het behoud van het TheaterHuis een verzoek ingediend bij de Gemeente. > LEES VERZOEK
Ruimtelijke Ordening:
– Verkeersonderzoek Noordwijk Binnen  > LEES MEER
– Ontwikkeling Julianahofje on hold  > LEES MEER
– DOD Werkgroep ‘Toekomstvisie Noordwijk’  > LEES MEER


 

Zorgen over de ontwikkelingen in de Oude Kern

Mei 2021- Wederom hebben wij in een brief aan het college van burgemeester en wethouders onze ernstig zorgen geuit over het het ontbreken van een structureel overleg met het gemeentebestuur.
Het beschermde dorpsgezicht en de leefbaarheid in Noordwijk Binnen worden naar onze mening ernstig bedreigd door wat daar gaande is.
> LEES MEER met BRIEF AAN DE GEMEENTE

Februari 2021 – In de Oude Kern zijn diverse (bouw)ontwikkelingen waarbij we ons zorgen maken over de aantasting van het kwetsbare erfgoed en de kwaliteit van de leefomgeving.
Panden worden gesplitst tot meerdere woningen, airbnb’s worden volop gerealiseerd, en de open stukjes worden bebouwd met grote volumes nieuwbouw.
Deze ontwikkelingen geven een forse, extra, belasting op de bestaande voorzieningen in de omgeving.
>LEES MEER met BRIEF AAN DE GEMEENTE


 

DOD Werkgroep ‘Toekomstvisie Noordwijk’ dient zienswijze in

Onze werkgroep heeft op 8 november 2020 haar zienswijze verzonden, aan het college van burgemeester en wethouders en raadsleden, over de concept omgevingsvisie ‘Samen maken we de toekomst van Noordwijk’.
De werkgroep is teleurgesteld dat er zó weinig is terug te vinden van haar inbreng. Het is naar onze mening een weinig zeggend en weinig ambitieus verhaal geworden van de gemeente en niet bepaald inhoud gevend aan het veel gebruikte begrip ‘Samen’. LEES MEER


 

Wandel/Fietstips door Noordwijk

              

 

1. Wandeling door de Historie van Noordwijk Binnen
Met dit boekje kunt u zelf de verkorte historische route lopen.
Te koop bij de VVV’s en de reguliere boekhandel in Noordwijk. Prijs €2,95

2. RouteMaps.nl 
Op deze website vindt u 9 wandel/fiets routes Noordwijk:
Auch einige auf Deutsch, also some in English

3. Walk of History in de Kerkstraat
Een wandeling langs de verlichte tegels. Start aan de zijde van de Oude Jeroenskerk.
LEES HIER de volledige uitleg over de tegels.


 

De Oude Dorpskern Erfgoedprijs

Op 8 november 2019 is de eerste Erfgoedprijs van De Oude Dorpskern uitgereikt aan Margriet van Hal en Sebastiaan van Houten en voor de renovatie van het pand aan de Douzastraat 42. 

De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van erfgoed. Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen reikt de vereniging de DOD Erfgoedprijs eens in de twee jaar uit.
LEES MEER


Gevelschild ontwerp Karel Reekers.

 


 

Voorjaarslezing: ‘Noordwijk: Oorlog, Bezetting en Vrijheid’ – donderdag 5 mei 2022

Deze lezing had 2 jaar geleden moeten plaatsvinden, maar ivm Corona-maatregelen is deze lezing al 2 keer verzet.
Een lezing door Koen Marijt over de nieuwe gemeente Noordwijk in de periode 1940-1945. Diverse onderwerpen komen aan de orde. Zo zal worden ingegaan op de bestuurlijke ontwikkelingen tijdens de bezetting. Welke rol hebben burgemeesters Van der Mortel, Van Iersel en Musegaas gespeeld en hoe zit het met de rol van wethouders en gemeentebeambten. Ook de diverse verzetsactiviteiten in Noordwijk én de bombardementen komen aan bod.

LEES MEER

 


 


De Algemene Ledenvergadering vond plaats op maandag 28 maart 2022  in Hotel Royal.
Voor het concept-verslag van de ALV en andere stukken…  > KLIK HIER


 

De winnaars van de Fotowedstrijd zijn bekend

Vrijdag 12 november 21 zijn voorafgaande aan de Najaarslezing de winnaars van de fotowedstijd bekend gemaakt.
Bekijk hier alle foto’s, de winnaars en het jury rapport.

LEES MEER

 


 

 

DIT IS HEM DAN:
DE 100e KERNPUNTEN!

 

 

 

Op feestelijke wijze werd vrijdag het magazine aangeboden aan de Burgemeester Wendy Verkleij en wethouder Roberto ter Hark.
De 100e uitgave ging van hand tot hand, via de oud-voorzitters: Willem van Vugt, Tom Verburg, Paul de Vreede, de huidige voorzitter Pieter-Jan Barnhoorn naar de Burgemeester.

Ter gelegenheid van het 100e nummer wordt deze ruim verspreid in Noordwijk Binnen…..

 

EN-logo-website-300x41
Noordwijk, rijk aan cultuur en geschiedenis

Erfgoed Noordwijk is een initiatief van Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Engelandvaarders Museum, Stichting Atlantikwall Museum, Stichting Veldzicht, Kurt Carlsen en Vereniging De Oude Dorpskern. Gezamenlijk streven we naar het bekendmaken van het erfgoed van Noordwijk aan een zo breed mogelijk publiek.  LEES MEER 


 

Kerndotter ’75 jaar Bevrijding’

Met trots presenteren wij een gezamenlijke uitgave ter gelegenheid van 75 Jaar Vrijheid in Noordwijk. Twee historische verenigingen in Noordwijk – het Genootschap Oud Noordwijk en De Oude Dorpskern – hebben de handen ineengeslagen.

De ‘Kerndotter’ (samentrekking van de beide verenigingsbladen ‘Kernpunten’ en ‘Blauwdotter’) geeft een beeld over verschillende gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Noordwijk met veel en tot voorkort nog onbekend fotomateriaal.

Bijzonder zijn onder meer dat de feestelijkheden rond de opening van het badseizoen in 1940 samenviel met de inval van de Duitsers. De evacuatie van delen van de bevolking en de afbraak van markante gebouwen in Noordwijk aan Zee. Maar ook aandacht voor de zeer actieve ondergrondse pers in Noordwijk met bladen als De Vrije Cronyck, Hilversum III en het reilen en zeilen van de Noordwijkse Engelandvaarder, Leendert den Hollander. Van de periode na de bevrijding worden beladen onderwerpen als het kaalscheren van ‘moffenmeiden’ en de geschiedenis van in Noordwijk geïnterneerde NSB-kinderen niet geschuwd.

De Kerndotter ’75 Jaar Bevrijding’ is toegezonden aan de leden van het Genootschap Oud Noordwijk en van de vereniging De Oude Dorpskern. De verder verspreiding is momenteel beperkter dan gepland. Wanneer de omstandigheden daarvoor meer ruimte bieden, zullen exemplaren ook gratis beschikbaar komen bij publieke instellingen in de verschillende kernen.
Een bijzondere editie van deze Kerndotter – gebonden en met een harde kaft – is nu te koop bij Boekhandel Van der Meer in Noordwijk Binnen.

Bekijk hier de Kerndotter


 

Eylard van Hall

Met de uitkomen van de nieuwe editie van ons magazine Kernpunten, ontvingen wij het overlijdensbericht van Eylard van Hall.

In deze editie vindt u een mooi artikel over de familie van Hall: ‘Opgroeien in de Voorstraat’.

Eylard was een enthousiast lid van onze vereniging en zeer betrokken bij de mooie Voorstraat en bij alle activiteiten die daar plaatsvonden.

Vandaag (18 december 2020) nemen familie en vrienden afscheid van Eylard en willen wij hem op deze manier eren.
Wij zullen hem met dankbaarheid en genegenheid blijven herinneren.

Lees hier het hele artikel


 

VRIJWILLIGERS KINDERKERSTWANDELING

Nu het weer kan organiseert De Oude Dorpskern in december de KinderKerstwandeling, natuurlijk in samenwerking met de KleijnKoor Academy.
Wij zijn op zoek naar nog 1 of 2 vrijwilligers die namens de Oude Dorpskern willen helpen bij het organiseren van dit unieke evenement.

> LEES MEER

 

Evenementenkalender in 2022

Hieronder vindt u de voorlopige Evenementkalender 2022. Wij zullen in de loop van de maanden de definitieve data doorgeven.
Hou daarvoor deze website of onze Facebook-pagina in de gaten voor actuele informatie.

JUNI 2022
11 en 12 juni          Markt onder de Linden – Noordwijk Binnen
14, 21, 28 juni        Historische Rondwandeling – Noordwijk Binnen
7, 14, 21, 28 juni    Rondwandeling Landgoed Calorama
elke zaterdag         Torenklim – Noordwijk-Binnen

JULI 2022
elke dinsdag     Historische Rondwandeling – 19:30 uur 
elke zaterdag    Torenklim – St. Jeroenskerk – zaterdag 12:00-16:00u

AUGUSTUS 2022
2, 9, 16 aug      Historische Rondwandeling – 19:30 uur 
elke zaterdag    Torenklim – St. Jeroenskerk – zaterdag 12:00-16:00u

> BEKIJK ALLE ACTIVITEITEN

 

Word lid

Voor slechts €15 per jaar ondersteunt u de activiteiten van De Oude Dorpskern.
U ontvangt als welkomstgeschenk een verzilverd lepeltje van de dorpspomp, onze maandelijkse nieuwsbrief en 2x per jaar het magazine “Kernpunten. WORD LID 

 

 

Updates Erfgoed

Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Erfgoed in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.

Updates Ruimtelijke Ordening

Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.

Adopteer een Boom

Het Bestuur

Als u contact wilt leggen met het bestuur, ledenadministratie of een van de evenementen commissies: KLIK HIER 

Vrienden, donateurs en sponsors

Een vereniging als deze kan niet zonder breed draagvlak en voldoende donateurs en sponsors; die echt het beste met Noordwijk Binnen voor hebben.
Word Vriend, Donateur of Sponsor LEES MEER

Privacyverklaring

Details over de privacyverklaring van de De Oude Dorpskern vindt u hier: Privacyverklaring