De Oude Dorpskern Noordwijk

 

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

De Oude Dorpskern Noordwijk

Cultuur      Erfgoed      Leefbaarheid

Waar De Oude Dorpskern voor staat

In 1985 kwamen een aantal bewoners van de Voorstraat in Noordwijk Binnen bijeen, o.a. verontrust over de sloperswoede in de oude dorpskern.
Inmiddels is het uitgegroeid tot een vereniging die zich inzet voor behoud van Cultuur, Erfgoed, en Leefbaarheid in de Oude Dorpkern van Noordwijk Binnen. LEES MEER


Wandel tips


Wandeling door de Historie van Noordwijk Binnen
Met dit boekje kunt u zelf de verkorte historische route lopen.
Te koop bij de VVV’s en de reguliere boekhandel in Noordwijk. Prijs €2,95

 

 

 

 

Beleefroutes-App
In deze App vindt u 3 wandelingen door Noordwijk, die u op de telefoon kunt downloaden:
– Historische rondwandeling in Noordwijk (Deutsch/English)
– Max Liebermann Route
– 5 Mei Route

LEES MEER

DOWNLOAD DE BELEEFROUTES-APP:
 

 


Algemene Ledenvergadering
dinsdag 24 maart 19:30 uur
– UITGESTELD –

In verband met de Corona-crisis en de snel naderende Algemene Ledenvergadering op 24 maart heeft het bestuur van de DOD gekeken naar de algemene richtlijnen van het RIVM en de GGD. Ter bescherming van de meer kwetsbare groep van ouderen onder onze leden, menen we toch voorzichtiger te moeten zijn dan het actuele landelijke beleid van RIVM en GGD nu aangeeft. Daarom heeft het bestuur besloten om de Algemene Ledenvergadering op 24 maart a.s. niet door te laten gaan en uit te stellen. LEES MEER

 


DOD-werkgroep buigt zich over de Toekomstvisie Noordwijk 2030

Een goede opkomst voor de speciale ledenbijeenkomst van 12 februari 2020 jl. waaraan ca.15 leden hebben deelgenomen.
Besloten is om met een eigen DOD-werkgroep actief mee te denken over de Toekomstvisie.
LEES MEER


De Oude Dorpskern Erfgoedprijs

Op 8 november 2019 is de eerste Erfgoedprijs van De Oude Dorpskern uitgereikt aan Margriet van Hal en Sebastiaan van Houten en voor de renovatie van het pand aan de Douzastraat 42. 

De Vereniging De Oude Dorpskern (DOD) stelt zich onder meer ten doel de historische nalatenschap in de kern van Noordwijk Binnen te koesteren en te bewaren voor het nageslacht, door behoud, bescherming, restauratie en documentatie van erfgoed. Ter aanmoediging van initiatieven op het gebied van het erfgoed in de kern van Noordwijk Binnen reikt de vereniging de DOD Erfgoedprijs eens in de twee jaar uit.
LEES MEER


Gevelschild ontwerp Karel Reekers.

 


Uitgave over de historie van Noordwijk Binnen

Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april 2019. werd een nieuwe uitgave gepresenteerd over de Historie van Noordwijk Binnen.
LEES MEER
Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV en de boekhandel. 

 

 

 


Word lid

Voor maar €15 per jaar ondersteund u de activiteiten van De Oude Dorpskern.
U ontvangt als welkomstgeschenk een verzilverd lepeltje van de dorpspomp, onze maandelijkse nieuwsbrief en 2x per jaar het magazine “Kernpunten. WORD LID 

 


De evenementenkalender in 2020

Torenklimmen 11 april t/m 31 oktober
Markt onder de Linden 13 en 14 juni
Historische rondwandelingen 9 juni t/m 11 augustus

Najaarslezing 13 november
Hoogste Levende Kerststal 12 december
Muzikale Kerstwandeling 13 december
Kinderkerstwandeling 20 december

 

 

 


Ruimtelijke Ordening Actueel

De DOD dient een zienswijze in op de voorgenomen beslissing van B&W om een bouwvergunning te verlenen voor Voorstraat 114-116. LEES MEER
Voor overige ontwikkelingen op gebied van parkeerdruk, omgevingsvisie, cultuurhistorische waardekaart en andere ruimtelijke plannen. LEES MEER

 


Het Bestuur

Als u contact wilt leggen met het bestuur, ledenadministratie of een van de evenementen commissies: KLIK HIER 


Kernpunten 97

Kernpunten is het magazine van de vereniging dat 2x per jaar wordt uitgegeven.
Onderwerpen zijn actualiteit en verenigingsnieuws; aandacht wordt besteed aan cultuur, erfgoed en leefbaarheid.
Er is een ruime mogelijkheid voor adverteerders.
De volgende uitgave verschijnt juni 2020.

LEES MAGAZINE

 

 

 


EN-logo-website-300x41
Noordwijk, rijk aan cultuur en geschiedenis

Erfgoed Noordwijk is een initiatief van Genootschap “Oud Noordwijk”, Stichting Engelandvaarders Museum, Stichting Atlantikwall Museum, Stichting Veldzicht, Kurt Carlsen en Vereniging De Oude Dorpskern. Gezamenlijk streven we naar het bekendmaken van het erfgoed van Noordwijk aan een zo breed mogelijk publiek.  LEES MEER 


Privacyverklaring

Details over de privacyverklaring van de De Oude Dorpskern vindt u hier: Privacyverklaring


Vrienden, donateurs en sponsors

Een vereniging als deze kan niet zonder breed draagvlak en voldoende donateurs en sponsors; die echt het beste met Noordwijk Binnen voor hebben.
Word Vriend, Donateur of Sponsor LEES MEER


 

Nieuws

Vervangen negen Lindebomen in de Voorstraat - De gemeente laat nu weten dat er de komende dagen negen bomen zullen worden gekapt, waarna er weer nieuwe, jonge bomen voor zullen worden terug gepland.
Algemene Ledenvergadering 2020 - De jaarlijkse algemene ledenvergadering 2020 is op dinsdag 24 maart is uitgesteld.
DOD is promotor van Gemeentelijke monumenten - De Oude Dorpskern heeft een zienswijze ingediend over de concept-Erfgoedverordening welke staat geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 december 2019. . .
UPDATES Ruimtelijke Ordening - Er zijn diverse ontwikkelingen op het gebied van Ruimtelijke Ordening in Noordwijk Binnen. Bekijk hier de laatste updates.  
Nieuwe uitgave Historie van Noordwijk Binnen - Op de Algemene Ledenvergadering van de Oude Dorpskern van 16 april jl. werd een nieuwe uitgave ten doop gehouden over de Historie van Noordwijk Binnen.
Adopteer een boom - Op vrijdag 15 november 2019 om 17:00u wordt op het Lindenplein en in de Voorstraat de sfeerverlichting feestelijk aangesloten. U bent van harte uitgenodigd.
De sfeerverlichting keert terug in De Oude Dorpskern - Jaren geleden waren de Voorstraat en het Lindenplein van Noordwijk Binnen in de donkere maanden van het jaar sfeervol verlicht.